Do Parlamentu UE

KOMISJE WYBORCZE - Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Bodzanów Z dnia 11.05.2009 r.

Zarządzenie Nr 19/09

Wójta Gminy Bodzanów

Z dnia 11.05.2009 r.

 

W sprawie:  powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bodzanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego Dz. U. Nr 25 poz. 219, z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 190 poz. 1360, z późn. zm.)

 

 Wójt Gminy Bodzanów postanawia:

§ 1

 

Powołać składy osobowe Obwodowych  Komisji Wyborczych w Gminie Bodzanów, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień                               7 czerwca 2009 r., jak następuje:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bodzanowie

1. Teresa Dziergowska

2. Magdalena Winosławska

3. Michalina Grzelak

4. Teresa Wyrębkowska

5. Józef Rypiński

6. Elżbieta Kubicka

7. Alina Siuta osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Bodzanów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Bodzanowie

1. Zofia Jakubowska

2. Krystyna Serwińska

3. Katarzyna Grzelak

4. Ryszard Krzysztof Wróbel

5. Aldona Sobótka

6. Andrzej Szymon Kuliński

7. Teresa Grabarczyk - osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3 w Cieślach

1. Hanna Kowalska

2. Irena Krzemińska

3. Małgorzata Kaźmierczak

4. Marzena Wróbel-Pietrzak

5. Bożena Wiśniewska

6. Jan Szymański

7. Wojciech Lis - osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4 w Nowym Miszewie

1. Danuta Kornacka

2.Danuta Kijoch

3. Beata Nowak

4. Dariusz Hincz

5. Maria Edyta Kłysiak

6. Stanisław Szymański

7. Iwona Malinowska  - osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Nowym Kanigowie

1. Beata Łobodowska

2. Paweł Różański

3.Aleksandra Kinga Klekowicka

4. Jolanta Wróbel

5. Wojciech Krzemiński

6. Stanisław Grabarczyk

7. Krystyna Tomczak - osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 6 w Łętowie

1. Barbara Nowak

2.  Wojciech Szelągowski

3. Gabriela Milczarek-Grzelak

4. Dariusz Pietrzak

5.Jerzy Jędrzejak

6. Jerzy Rakowski

7. Ewa Ciastkowska - osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Nowym Miszewie

1. Katarzyna Kornacka

2. Urszula Figiel

3.Małgorzata Pawlak

4.Lidia Wyrębkowska

5. Anna Wiśniewska

6. Sylwia Golatowska

7.Maria Śladowska   -  osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                                 

                                                                                              Wójt Gminy Bodzanów

                                                                                              /-/ Jarosław Dorobek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2009 17:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 1381
13 maja 2009 17:33 Krzysztof Staniszewski - Zmiana treści dokumnetu.
13 maja 2009 17:31 Krzysztof Staniszewski - Utworzenie dokumentu.