Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na stanowisko Referent – wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 3/13 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie Z dnia 18.01.2013 r. W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Referent – wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),...

Informacja Wójta Gminy Bodzanów o wyniku naboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

W wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, wyłoniona została kandydatura Pani Ewy Ciastkowskiej, zam. Stanowo gm. Bodzanów. Pani Ewa Ciastkowska złożyła komplet wymaganych dokumentów; przedstawiła bardzo ciekawą koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania jednostki; uzyskała akceptację...