Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na zadania publiczne w 2013 roku

Dokument PDF w załączeniu

Wybór ofert dotyczących realizacji zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY BODZANÓW Z DNIA 22 lutego 2011 r. W sprawie: wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 60 ustawy...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2010 roku

Wójt Gminy Bodzanów ul. Bankowa 7, 09 - 470 Bodzanów tel. (024) 260-70-06 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2010 roku. Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2009 roku

Wójt Gminy Bodzanów ul. Bankowa 7, 09 - 470 Bodzanów tel. (024) 260-70-06 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2009 roku. Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności...