Protokoły ze spotkań roboczych Rady Gminy Bodznaów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

P R O T O K Ó Ł - ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO RADY GMINY BODZANÓW, z dnia 30 stycznia 2015r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO RADY GMINY BODZANÓW, z dnia 30 stycznia 2015r. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz. 1500 otworzył spotkanie robocze Rady Gminy. Zgodnie z załączoną listą obecności stwierdził, że w spotkaniu bierze udział 14 radnych....