Aktualności - archiwum (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybór Partnera w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Referatu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Komisja powołana przez Wójta Gminy Bodzanów informuje że w wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze /ogłoszenie z dnia 11.12.2008r./ na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Bodzanów, wpłynęła jedna oferta...