Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybór Partnera w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Referatu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Komisja powołana przez Wójta Gminy Bodzanów informuje że w wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze /ogłoszenie z dnia 11.12.2008r./ na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Bodzanów, wpłynęła jedna oferta...

Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu

WÓJT GMINY BODZANÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593, z późn.zm.) Wójt Gminy Bodzanów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie...

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie Informujemy , że w wyniku zakończenia procedury konkursu na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Wanda Jakubowska Nowacka zamieszkała Ramutówko Gm. Bodzanów UZASADNIENIE WYBORU: Z...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor– Pełen etat w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Bodzanów Zakres wykonywanych zadań: 1. Wydawanie wniosków na zaliczkę alimentacyjną, 2. Przyjmowanie wniosków i niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia...