Aktualności - archiwum

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Referatu

                           LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

                

                     Komisja  powołana  przez Wójta Gminy Bodzanów informuje że w wyniku ogłoszenia o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze  /ogłoszenie z dnia 11.12.2008r./  na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Bodzanów, wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

1.     Małgorzata Cichocka          09-410  Płock ul. Czwartaków 18B/19.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                      /-/ Urszula Figiel

                                                                                               

 

 

 

 

 

Bodzanów dnia 02.01.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

                   Komisja powołana przez Wójta Gminy Bodzanów, w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Bodzanów , informuje iż na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Cichocka zamieszkała w Płocku ul. Czwartaków 18B/10.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja nie miała wyboru innych ofert na stanowisko Kierownika referatu Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Bodzanów ponieważ wpłynęła  tylko jedna oferta tj. oferta Pani Małgorzaty Cichockiej. Stwierdzono iż spełnia ona wymagania postawione kandydatowi na to stanowisko a ponadto zawiera inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności w postaci np. ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych", szkolenia: „Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2TM", „Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych", „Konsultant pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich", „Doradca samorządowy ds. funduszy pomocowych" itp.

W związku z powyższym Komisja postanowiła j.w.

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                  /-/ Urszula Figiel

 

 

 

 

Bodzanów dnia 02.01.2009r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2009 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 4329
01 kwietnia 2009 23:06 (Krzysztof Staniszewski) - Zmiana treści dokumnetu.
06 stycznia 2009 08:06 (Krzysztof Staniszewski) - Zmiana treści dokumnetu.
05 stycznia 2009 14:51 (Krzysztof Staniszewski) - Zmiana treści dokumnetu.