Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty nabór partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Gmina Bodzanów zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmienioną ustawą z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności art. 28 a ust.4 pkt.1-3 , ogłasza otwarty nabór...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZANÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZANÓW Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2006 R. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 159 poz. 1547, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,...