Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetargi w Gminie Bodzanów

Wszystkie przetargi mogą Państwo znaleźć pod adresem: www.zp.bodzanow.pl

Dostawa komputerów wraz z urządzeniami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zamawiający: Urząd Gminy Bodzanów Ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę komputerów wraz z urządzeniami”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Bodzanów w p. 7 do dnia 5 kwietnia...

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bodzanów i Chodkowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 60 000 Euro Zamawiający: Urząd Gminy Bodzanów Ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bodzanów i Chodkowo – Etap I w zakresie ulic Świerczewskiego, Grabowskiego do oczyszczalni ścieków...

nn

vvv ------------------------------- 0

MODERNIZACJA KOTŁOWNI ORAZ INSTALACJI CO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zamawiający: Zakład Komunalny przy Urzędzie Gminy Bodzanów Ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym Ośrodka Zdrowia w Chodkowie”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia...

Zakup Paliw dla Zakładu Komunalnego

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Zamawiający Zakład Komunalny przy Urzedzie Gminy w Bodzanowie, 09-470 Bodzanów ul. bankowa 7 w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 09.02.2004r. z późn.zm./ ogłasza przetarg nieograniczony na zakup paliw dla Zakładu Komunalnego przy Urzędzie...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kwotę poniżej 60.000 Euro na usługi Wójt Gminy Bodzanów Ul. Bankowa 7, 09 – 470 Bodzanów OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE Gminy Bodzanów Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09 –...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SAMOCHODU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SAMOCHODU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zamawiający: Urząd Gminy Bodzanów Ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBRZEGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBRZEGI Zamawiający: Urząd Gminy Bodzanów Ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów ogłasza przetarg nieograniczony na MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBRZEGI Specyfikację Istotnych Warunków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Adaptacja budynku Szkoły na mieszkania socjalne

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 143 z dnia 2005.07.12 POZYCJA 33793 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bodzanów: adaptacja budynku Szkoły na mieszkania socjalne SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Bodzanów, do kontaktów: Mariusz Bieniek - Kierownik Referatu Rozwoju Rolnictwa...