Uchwały Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 36/V/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr 36/V/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr 35/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Chodkowo, gm. Bodzanów

Uchwała Nr 35/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Chodkowo, gm. Bodzanów

Uchwała Nr 34/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanej w m. Osmolinek, gm. Bodzanów, o nr ewidencji geodezyjnej 79/2 i nieruchomości stanowiącej własność Radosława Kurczewskiego, zam. Osmolinek 4, gm. Bodzanów, o nr ewidencji geodezyjnej 64/2

Uchwała Nr 34/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanej w m. Osmolinek, gm. Bodzanów, o nr ewidencji geodezyjnej 79/2 i nieruchomości stanowiącej własność Radosława Kurczewskiego, zam. Osmolinek 4, gm. Bodzanów, o nr ewidencji geodezyjnej 64/2

Uchwała Nr 33/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Bodzanów

Uchwała Nr 33/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Bodzanów

Uchwała Nr 24/III/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała Nr 24/III/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała Nr 25/III/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej studium dla potrzeb planów pchrony przeciwpowodziowej - etap III

Uchwała Nr 25/III/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej studium dla potrzeb planów pchrony przeciwpowodziowej - etap III

Uchwała Nr 26/III/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bodzanów na rok 2007.

Uchwała Nr 26/III/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bodzanów na rok 2007.

Uchwała Nr 27/III/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie zmiany Statutu Gminy Bodzanów

Uchwała Nr 27/III/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie zmiany Statutu Gminy Bodzanów

Uchwała Nr 28/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr 28/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr 29/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr 29/IV/07 Rady Gminy w Bodznowie w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych