Protokoły - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z XV Sesji Rady Gminy z dnia 28.02.2008 r.

P R O T O K Ó Ł ----------------------------

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007r

P R O T O K Ó Ł ---------------------------- Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 28 grudnia 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p. Janusz Janowski o godz.10.00 otworzył obrady XIV Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych Rady Gminy, Kierownika Posterunku w Bodzanowie oraz...

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2007r

P R O T O K Ó Ł --------------------------- Nr XIII/07 Z OBRAD XIII SESJI RADY GMINY W BODZNOWIE z dnia 03 grudnia 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p. Janusz Janowski o godz. 10.00 otworzył obrady XIII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych Rady Gminy, Komendanta Posterunku Policji w Bodzanowie...

Protokół z XII Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2007r

P R O T O K Ó Ł ----------------------------- Nr XII/07 Z OBRAD XII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 30 października 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p. Janusz Janowski o godz.10.00 otworzył obrady XII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych Rady Gminy, radnych powiatowych oraz wszystkich...

Protokół z XI Sesji Rady Gminy z dnia 21 września 2007r

P R O T O K Ó Ł ---------------------- Nr XII/07 Z OBRAD XI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 21 września 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p. Janusz Janowski o godz.9.00 otworzył obrady XI Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych Rady Gminy, radnych powiatowych oraz wszystkich zebranych na...

Protokół z X Sesji Rady Gminy z dnia 12 września 2007r

P R O T O K Ó Ł ------------------------- Nr X/07 Z OBRAD X SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE „POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE” z dnia 12 września 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p.Janusz Janowski o godz.1200 otworzył obrady X Sesji Rady Gminy w Bodzanowie „Posiedzenie Nadzwyczajne”. Przewodniczący...

Protokół z IX Sesji Rady Gminy z dnia 26 lipca 2007r

P R O T O K Ó Ł ---------------------- Nr IX/07 Z OBRAD IX SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 26 lipca 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p. Janusz Janowski o godz.1000 otworzył obrady IX Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych Rady Gminy, zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych na sali...

Protokół z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2007r.

P R O T O K Ó Ł ----------------------- Nr VIII/07 Z OBRAD VIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 22 czerwca 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p. Janusz Janowski o godz.1000 otworzył obrady VIII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych Rady Gminy, zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych na...

Protokół z VII Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwitnia 2007r.

Protokół nr VII/07 z obrad VII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie odbytego w dniu 27 kwietnia 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz. 1000 otworzył obrady Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych i przybyłych gości. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. Przewodniczący stwierdził,...

Protokół z VI Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2007r.

P R O T O K Ó Ł ----------------------- Nr VI/07 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 30 marca 2007r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p. Janusz Janowski o godz.1000 otworzył obrady VI Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych Rady Gminy, radnego powiatu, zaproszonych gości oraz wszystkich...