Podatki i opłaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Rady Gminy Nr 135/XXII/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

U C H W A Ł A Nr 135/XXII/08 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 05.12.2008r. w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121 poz.844 z późn. zmianami ) oraz na...

Uchwała Rady Gminy Nr 134/XXII/08 w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr 134/XXII/08 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 05.12.2008r. w sprawie : podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.5 ust 1 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r....

Uchwała Rady Gminy Nr 133/XXII/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009

U C H W A Ł A Nr 133/XXII/08 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 05.12.2008r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn....